HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Gardet (org.nr 802523-7291) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker när du besöker www.gardets.nu.

HUR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Cookies

När du besöker den här webbplatsen får du välja om du samtycker till att cookies placeras på din enhet, exempelvis din dator eller mobiltelefon. Vi frågar efter ditt samtycke till användning av cookies. Om du inte samtycker kommer du att om och om igen få frågan om du vill godkänna kakor.

Du kan neka användningen av cookies, granska vilka cookies som lagrats samt radera dessa med hjälp av funktioner i din webbläsare. Läs mer om hur du gör dessa val i användarinstruktionerna för din webbläsare.

Vi använder så kallade http-cookies från Google och Instagram. 

Med hjälp av cookies vi få fram statistik över hur vår webbplats används, exempelvis hur besökare surfar runt på webbplatsen, vilka texter som lockar flest läsare, vad som får mest klick och hur länge besöket varar. Cookies från Google används även för att spara inställningar.

Vi använder oss av Google Analytics anonymiseringsfunktion som gör att din ip-adress endast sparas en kort stund av Google och anonymiseras innan den lagras av Google. Din ip-adress kan däremot anses vara en personuppgift en kort stund innan den anonymiseras.

Det innebär att vi själva inte kan identifiera enskilda besökare på webbplatsen utan att veta vem som innehar en specifik ip-adress. 

VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN?

Vi behandlar personuppgifter i form av ip-adresser, sidor som du besöker på vår webbplats och information om den enhet du använder för att vi ska kunna ta fram statistik över hur webbplatsen används och för att kunna förbättra och anpassa webbplatsen.

Vi behandlar personuppgifterna med stöd av den rättsliga grunden samtycke. 

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Om du samtycker till användningen av cookies kommer Google Ireland Limited och Facebook Ireland Limited samt dess underleverantörer att behandla dina personuppgifter.

Eventuella överföringar av personuppgifter till Google-bolag i USA sker med stöd av att Google LLC och dess amerikanska dotterbolag är certifierade enligt EU-U.S Privacy Shield. Mer information om Privacy Shield finns på https://www.privacyshield.gov/welcome.

HUR LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA?

Personuppgifter i form av ip-adress som samlas in vid användning av Google Analytics lagras endast under en kort stund innan ip-adressen görs om till en anonym adress.

Information som lagras i cookies på din enhet sparas under en längre tid (i flera år) om du inte själv väljer att radera cookies.

RÄTTIGHETER

När dina personuppgifter behandlas har du flera rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du har rätt att:

• få ett registerutdrag där det bland annat framgår om vi behandlar personuppgifter om dig och vilka uppgifter det är,

• begära rättelse av dina uppgifter, begära begränsning av behandlingen, invända mot behandlingen, eller begära att uppgifterna ska raderas,

• begära att dina uppgifter överförs till någon annan eller till dig själv, och/eller

• återkalla ditt samtycke.

Eftersom vi inte kan identifiera dig utan att hämta in fler personuppgifter från andra än dig kommer vi inte heller att exempelvis kunna ge dig ett registerutdrag eller radera personuppgifter eftersom det skulle kräva att vi samlar in och sparar fler personuppgifter om dig och lagrar dessa längre än vi gör nu.

Om du har frågor eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta Gardet på [email protected]. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.  

UNDANTAG – JOURNALISTISKA ÄNDAMÅL

Behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål är undantagen från flera bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR) genom 1 kap. 7 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Det innebär bland annat att de ovan angivna rättigheterna inte gäller när vi behandlar personuppgifter för att skriva och publicera journalistiska texter på vår webbplats. 

till toppen

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Gardets webb. Läs mer om Gardets integritetspolicy