Pride – så mycket mer än en folkfest

GARDET FÖRKLARAR Stockholm Pride är i full gång och huvudstadens gator pryds med regnbågens färger. Genom åren har Pridefestivalen verkligen blivit en folkfest, men den får aldrig bli bara det. Förtrycket mot hbtq-personer är i allra högsta grad aktivt och lagstiftningen mot diskrimineringen fortfarande relativt ny. GARDET ger dig bakgrunden till varför den livsviktiga festivalen behövs.

Fördomar. Diskriminering. Våld. Bristande vård. Omgivningens negativa bemötande. Det är de främsta anledningarna till att hbtq-personer har dokumenterat sämre hälsa än resten av befolkningen.

De flesta har hört talas om den skyhöga självmordsstatistiken hos transpersoner och Folkhälsomyndighetens rapport ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner” (2015) visar på skrämmande siffror. Som att:

  1. Fler än var tredje enkätdeltagare övervägt att ta sitt liv under det senaste året.
  2. Varannan har upplevt kränkande behandling under de senaste tre månaderna
  3. Varannan har undvikit olika vardagliga aktiviteter av rädsla för diskriminering
  4. Var femte har blivit utsatt för våld på grund av sin transidentitet
  5. Var tredje har blivit utsatt för psykiskt våld

Dessutom är förtroendet för rättsväsendet, socialtjänsten och vården i stor utsträckning lågt – ett resultat av att dålig kunskap och fördomar regerar även där.

Visste du till exempel att steriliseringskravet vid könskorrigering avskaffades först 2013?

Homofobi och heteronormativitet är fortfarande starka krafter i det svenska samhället. Hbtq-personers rättigheter har ökat de senaste decennierna, men lagändringarna är fortfarande nya och det tar tid innan de blir normerande för samhället i stort. Därför är också unga hbtq-personer överrepresenterade i statistiken när det kommer till utsatthet för hot och våld av jämnåriga. Unga lesbiska kvinnor är till exempel mer utsatta för våld än övriga kvinnor.

För att förstå exakt hur pass sena insatserna för att värna om hbtq-personers rättigheter är behöver en titta på den historiska översikten av reformer som införts. Visste du till exempel att steriliseringskravet vid könskorrigering avskaffades först 2013, det vill säga för 6 år sedan?

Illustration: @caritaritar

Här är några viktiga årtal för det svenska hbtq-communityts kamp för sina rättigheter:

1944 – Homosexualitet avkriminaliseras, men sjukdomsdiagnosen kvarstår.

1972 – Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall träder i kraft. Sverige blir först i världen med en laglig möjlighet att få en ny juridisk könstillhörighet fastslagen.

1979 – Homosexualitet som sjukdomsdiagnos avskaffas

1987 – Homosexualitet läggs till bland diskrimineringsgrunderna i straffbestämmelsen om olaga diskriminering.

1995 – Lagen om registrerat partnerskap träder i kraft. Samkönade par får däremot inte gifta sig i kyrkan.

1998 – Stockholm Pride – Nordens första och idag största pridefestival – anordnas för första gången.

2003 – Homosexuella par får rätt att prövas som adoptivföräldrar. Tillämpningsområdet för brottet hets mot folkgrupp utvidgas till att även innefatta hets med anspelning på sexuell läggning.

2005 – Sexuell läggning och kön blir skäl för att kunna söka asyl

2009 – Samkönade par får rätt att gifta sig i kyrkan. ”Transvestism” avskaffas som sjukdomsbegrepp.

2013 – Steriliseringskravet vid könskorrigering avskaffas.

2018 – En ny lag slår fast att personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet kan ansöka om statlig ersättning.

Det är fortfarande många straighta cis-personer som utnyttjar festivalen för att festa eller för att vinna ihåliga poänger.

Det råder alltså inga tvivel om att Pride är livsviktigt som pådrivare för jämlikhet och mänskliga rättigheter och inte bara som somrig stadsfest i regnbågens färger. Trots det är det fortfarande många straighta cis-personer som utnyttjar festivalen för att festa eller för att vinna ihåliga poänger (lex Ebba Busch Thors t-shirt med pridetryck).

Vi har en lång väg kvar innan hbtq-personers trygghet, rättigheter och hälsa är säkrad. Vill du som inte är en del av communityt stötta den kampen? Bra! Men då är det inte främst en regnbågströja du behöver – kunskap om förtrycket och insikt kring varför Pride behövs är det absolut första du måste skaffa dig.

Dela artikeln

Källor

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/juni/ohalsa-och-stor-utsatthet-bland-transpersoner/

Nationellt centrum för kvinnofrid: https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-samkonade-relationer/unga-hbtq-personers-utsatthet-for-vald/

Regeringskansliet: https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/historik-om-utvecklingen-av-hbtq-personers-rattigheter-i-sverige/

Forum för levande historia: https://www.levandehistoria.se/hbtq

 

Gillar du GARDET? Vi gillar att kunna betala alla våra medarbetare. Och för att kunna göra det behöver vi din hjälp. Stötta oss via Swish – 1234368940 eller Patreon, så vårt oberoende journalistiska och opinionsbildande arbete kan fortsätta. Tack för ditt stöd.

till toppen

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Gardets webb. Läs mer om Gardets integritetspolicy