Eldningssäsongen strax här – passa på att mäta radon

Med eldningssäsongen runt hörnet är det dags att agera förebyggande och säkerställa din inomhusmiljö genom att mäta radon. Processen är enklare än du kanske tror! Du kan enkelt beställa radondosor från ett ackrediterat företag specialiserade på radon. Det är dags att boka din radonmätning nu!

Under perioden från 1 oktober till 30 april har man möjlighet att genomföra en långtidsmätning av radon. Långtidsmätning är den mest pålitliga metoden för att mäta radon, och den ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde som speglar radonhalten i din inomhusmiljö.

Radon är en färglös, luktfri gas som naturligt förekommer i marken. Radon finns även i äldre byggmaterial, som till exempel blåbetong. För att fastställa radonhalten krävs mätning. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. I enlighet med riktlinjer från Strålsäkerhetsmyndigheten gäller ett årsmedelvärde för radonhalten på högst 200 Bq/m3 i bostäder och allmänna utrymmen.

Att utsättas för förhöjda radonhalter under en längre tid ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. Detta gör radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer, direkt efter rökning. Med tanke på dessa allvarliga hälsorisker är det av högsta vikt att regelbundet mäta radonhalten i din omgivning och vid behov vidta lämpliga åtgärder.

Varför vänta? Beställ dina radondosor inför mätsäsongen och ta det första steget mot att säkerställa en radonfri och hälsosam boendemiljö. Med cirka 325 000 bostäder i Sverige som sannolikt har radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m3, är det dags att ta ansvar för din egen hälsa och trygghet genom en noggrann radonmätning. Det är ditt val som kan göra skillnad för din och din familjs välbefinnande.

Relaterad information:
Om radon
Gammastrahlung

About the author