Radonutredning flerbostadshus – vi hjälper dig

Om du har höga radonhalter i din fastighet, är det viktigt att genomföra en grundlig radonutredning för att hitta orsaken och åtgärda problemet rätt.

Som specialister på att hitta radonläckor i fastigheter kan vi hjälpa dig att genomföra en radonutredning eller en radonbesiktning, beroende på resultaten av din radonmätning. Om endast en eller ett fåtal lägenheter visar höga radonhalter, räcker det oftast med en radonbesiktning för att ge dig förslag på åtgärder. Men om flera lägenheter eller lokaler visar höga radonhalter, krävs en mer omfattande och tidskrävande radonutredning för att hitta orsaken till problemet.

Både radonbesiktning och radonutredning genomförs på plats i fastigheten. Det är viktigt att agera snabbt om du misstänker höga radonhalter i din fastighet eftersom det kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Radon är en gas som inte går att se eller känna doften av men som utgör en allvarlig hälsorisk. I Sverige är radon den näst största orsaken till lungcancer, efter rökning. Därför är det viktigt att fastighetsägare fortlöpande planerar och kontrollerar sina fastigheter för att motverka eller förebygga hälsorisker för människor.

Enligt miljöbalken 26 kap. 19 § har fastighetsägare en skyldighet att mäta radonhalten i sina fastigheter enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och vidta åtgärder om riktvärdet på 200 Bq/m3 överstigs i en lägenhet eller uthyrd lokal. Det innebär att det är viktigt att genomföra regelbundna mätningar och vidta nödvändiga åtgärder för att minimera radonhalten i fastigheten.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ta ansvar som fastighetsägare för att säkerställa en hälsosam boendemiljö för de boende i fastigheten. Genom att mäta radonhalten, vidta åtgärder och redovisa halterna, kan man minimera risken för allvarliga hälsoproblem orsakade av radon.

ACATRAIN Radonmätning erbjuder ackrediterad och kostnadseffektiva radonmätningar i Stockholm, Göteborg och Malmö för olika typer av fastigheter, såsom privata bostäder, bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor och förskolor. Som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare kan det vara svårt att hitta tiden att genomföra en radonmätning själv, men vi kan hjälpa till. Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus en komplett helhetslösning där vi tar hand om hela processen!

About the author